Duvets aus Synthetikfasern

17 produkte
  17 produkte

  Duvets - Synthetik

  Duvet 650g FONDSBU kühl 160x210
  CHF 30.-/stk
  basic
  Nur in den filialen
  Duvet 650g FONDSBU kühl 160x210
  CHF 30.-/stk
  basic
  Nur in den filialen
  Duvet 2x720g EGGI extra warm 160x210
  CHF 47.50/stk
  CHF 99.- /stk
  Spare 52%
  gold
  Duvet 1365g ULVIK warm 160x210
  Duvet 1365g ULVIK warm 160x210
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  CHF 49.95/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  plus
  Duvet 1200g GLOPTIND warm 160x210
  Duvet 1200g GLOPTIND warm 160x210
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  CHF 69.95/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  plus
  Duvet 600g KR. KALVEN kühl 160x210
  Duvet 600g KR. KALVEN kühl 160x210
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  CHF 99.-/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  gold
  Duvet 1340g TRONFJELLET warm 160x210
  Duvet 1340g TRONFJELLET warm 160x210
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  CHF 99.-/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  plus
  Duvet 2x700g KR. KALVEN ex. w 160x210
  CHF 119.-/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  gold
  Duvet 2x800g KR. VOLDA ex. w 160x210
  Duvet 2x800g KR. VOLDA ex. w 160x210
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  CHF 149.-/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  gold
  Duvet 600/900g KR. KALVEN 4Jz 160x210
  CHF 179.-/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  gold
  Duvet 2x625g KR. MELKFJELLET 160x210
  Duvet 2x625g KR. MELKFJELLET 160x210
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  CHF 219.-/stk
  Spare 20% (Code: MYJYSK)
  gold